InnerSoundWeb

הצליל הפנימי

בית הספר ׳הצליל הפנימי׳ בניהולו של אודי בילו הוא אחד ממרכזי הבריגהו-יוגה היחידים בעולם מחוץ להודו.
האתר שעיצבתי עבור בית הספר מציג את הקורסים והפעילויות הרבות שהוא כולל ומשמש מאגר מאמרים ומידע לאנשים רבים העוסקים ביוגה הן מהפן המעשי והן מהפן התיאורטי בארץ ובחו״ל. 

 

לצפיה באתר