AviShamirLogo
AviShamirBC
AviShamirStationery
AviShamirSign

שמיר הנדסה אזרחית

לוגו, ניירת ושילוט לחברת שמיר הנדסה אזרחית, העוסקת בניהול ופיקוח פרויקטים בנדל"ן ומתמקדת בפרויקטים יוקרתיים כולל שימור.