RegaKat1
RegaKat2
RegaKat5
RegaKat9
RegaKat4
RegaKat7
RegaKat8
RegaKat10

רגע-קט

יומן אישי לשנה הראשונה בחיי התינוק.

כל כפולת דפים מייצגת חודש אחד בחיי התינוק. היא מכילה תאריכון של כל ימי החודש, עליו אפשר להדביק את מדבקות שלבי ההתפתחות המצורפות ליומן.

 

 

www.rega-kat.co.il

 

היומן נעשה בשיתוף פעולה עם נעה דוד

איורים: רעיה קרס