IBA6
IBA1
IBA3
IBA5
IBA4

פרנקל כד

התבניות עוצבו כמתנה לאורחי תערוכת IBA 2012 שנערכה במינכן ועסקה בתחום האפיה.

הקונספט בעיצובן היה להדגיש את הטכנולוגיה היחודית, המאפשרת להדפיס עליהן ונותנת להן עמידות בהקפאה ובחימום. לכן התמקדתי בקו עיצובי המציג את האינפורמציה הטכנית, ונמצא בקרקעית התבנית.