Leumi1
Leumi2
Leumi3

לאומי

דוח דו-שנתי המציג את פעילות הבנק למען הקהילה והסביבה בשנים 2008-2007.

הקונספט: אמנים צעירים בישראל.

 

עוצב במסגרת עבודתי בפוירשטיין דיזיין.